Philippe VERLINDEN, Notaris te Sint-Niklaas

 

Philippe VERLINDEN

Notaris te Sint-Niklaas

 

Notaris Philippe VERLINDEN

Casinostraat 10
9100 Sint-Niklaas
Tel. (03) 776.08.64
Fax. (03) 765.94.90

BVBA
BTW BE 0832399065
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

18 maart 2019

5 zaken die je al op voorhand kan regelen

1. Een zorgvolmacht opstellen
Niemand kan de toekomst voorspellen. We worden allemaal ouder en een ongeval kan ons allemaal overkomen. Op een dag zijn we misschien niet meer in staat om zelf overeenkomsten aan te gaan, omdat we de gevolgen van ons handelen niet meer begrijpen of in de onmogelijkheid verkeren om onze belangen waar te nemen. Met een zorgvolmacht kan je op deze situaties anticiperen door op voorhand instructies te geven aan bepaalde personen. Denk maar aan handelingen zoals facturen betalen, een huis verkopen, huurinkomsten innen, een schenking naar de toekomst toe organiseren, op voorhand een rusthuis kiezen… De zorgvolmacht biedt zo de ideale oplossing voor iedereen die zijn voorzorgen wil nemen en bepaalde regels wil opstellen in verband met het toekomstig beheer van zijn vermogen en zijn persoonlijke zorg.

Een zorgvolmacht is maatwerk. Het is van belang om zich te laten bijstaan door een notaris. Bovendien zal de notariële tussenkomst verplicht zijn voor sommige handelingen. De notaris zal de zorgvolmacht registreren in een centraal register (CRL). Deze registratie is cruciaal om de zorgvolmacht te laten uitwerken wanneer je effectief wilsonbekwaam zou worden.

2. Een verklaring van voorkeur opstellen
De bescherming die een zorgvolmacht biedt, is beperkt tot de handelingen die beschreven staan in de zorgvolmacht. Niet iedereen stelt echter een zorgvolmacht op en in sommige gevallen zal een zorgvolmacht je onvoldoende bescherming bieden. In deze gevallen zal de vrederechter een bewindvoerder aanduiden, die jouw belangen zal vertegenwoordigen.

Voor de zorg van de persoon zal vaak een familielid aangeduid worden als bewindvoerder, maar dat zal niet altijd het geval zijn voor wat het beheer van het vermogen betreft. De inmenging van een professionele ‘onbekende’ bewindvoerder is niet altijd gemakkelijk voor de familieleden. Met een ‘akte van voorkeur’ kan je daarom op voorhand je bewindvoerder kiezen, voor het geval het ooit zo ver zou komen. De vrederechter zal je keuze eerbiedigen, tenzij de keuze je belangen zou schaden. Ook voor de verklaring van voorkeur ga je naar de notaris.

3. Een vertrouwenspersoon aanduiden
Zowel bij een zorgvolmacht, als bij een verklaring van voorkeur kan je mensen aanduiden die in jouw plaats gaan handelen. Naast de aanduiding van een lasthebber of een toekomstige bewindvoerder, kan je echter ook een ‘vertrouwenspersoon’ aanduiden. De vertrouwenspersoon zal de lasthebber of bewindvoerder adviseren, bemiddelen, jouw wil verwoorden en toezicht uitoefenen op de uitvoering van de zorgvolmacht of het bewind.

4. Het beheer van de erfenis en de voogdij van je kinderen regelen
Wordt een kind geconfronteerd met een erfenis omdat één van zijn ouders overlijdt, dan heeft de overlevende ouder een wettelijk vruchtgenot op deze goederen. Wat betekent dit concreet? De ouder zal kunnen genieten van ‘de vruchten’ van de geërfde goederen. De ouder zal strikt genomen mogen wonen in een geërfde woning, kunnen genieten van huurinkomsten, dividenden en obligaties kunnen ontvangen of nog recht hebben op de rente van het geërfde kapitaal. Niet elke ouder wil natuurlijk dat zijn partner zomaar zeggenschap - of nog meer – een vruchtgenot, zou krijgen op de goederen die aan het kind toekomen. Vooral niet als de ouders gescheiden zijn. Vaak worden notarissen dan ook geconfronteerd met bezorgde gescheiden ouders die de zaken toch anders zouden willen regelen voor de dag dat ze er niet meer zijn. Een notaris kan je daarom voorstellen om een testament op te stellen waarin bepaald wordt dat de overlevende ouder geen wettelijk vruchtgenot zal ontvangen op de erfenis. Afhankelijke van het vermogen dat een kind zou erven en de persoonlijke situatie waarin de gescheiden ouder zich bevindt zal de notaris verschillende oplossingen kunnen aanreiken zodat je je als ouder geen zorgen hoeft te maken over de erfenis van je minderjarig kind.

5. Belangrijke beslissingen maken rond je levenseinde
Er zijn vrolijkere dingen om over na te denken, maar stil staan bij de laatste momenten van ons leven is wel degelijk van belang en kan zeker voor wat gemoedsrust zorgen. Niet alleen voor ons, maar ook onze familieleden. Vandaag kan je op voorhand bepaalde wensen uit drukken in verband met je uitvaart, orgaandonatie, de schenking van organen aan de wetenschap, het weigeren van bepaalde onderzoeken en behandelingen, en de euthanasie ingeval van onomkeerbare coma. Op www.leif.be kan je gebruiksklare documenten terugvinden die je kan invullen. Je maakt daar best verschillende exemplaren van, die je vervolgens afgeeft aan je omgeving en aan je huisarts. Sommige wilsverklaringen kan je ook laten registeren bij de gemeente. Wil je nog meer bekendheid geven aan je wensen? Dan kan via www.leif.be een LEIFkaart bestellen. De handige LEIFkaart kan je simpelweg opbergen in je portefeuille. Zo weten zorgverleners meteen of je bepaalde wilsverklaringen hebt opgesteld.   

Bron: Fednot

13 maart 2019

Wat kan je zoal regelen via een huwelijkscontract? En vooral hoe: willen jullie alles met elkaar delen of liever niet? En wat... als het fout loopt?
U krijgt het antwoord in onze notaristip.              

Bron: Fednot

11 maart 2019

Met je partner verhuizen naar het buitenland. Voor sommigen een wilde droom, voor anderen de realiteit. Dat het nu voor professionele doeleinden is of voor de extra hoeveelheid zon per jaar, de Belgen vinden vlug de weg naar andere oorden. Wat elk zou krijgen ingeval van een echtscheiding of een overlijden is misschien het allerlaatste waar deze avontuurlijke koppels aan zouden denken, maar toch kunnen ze maar beter stil staan bij de gevolgen van hun verhuis. De nieuwe Europese Huwelijksvermogen-verordening verandert de spelregels voor huwelijkspartners die vanaf 29 januari 2019 getrouwd zijn. 

Huwen op maat
Delen we onze inkomsten of juist niet? Wil je uw eigen aangekochte woning in een ‘gemeenschappelijk vermogen’ steken of juist niet? Wat krijgt ieder bij een echtscheiding? Is mijn partner beschermd als ik professionele schulden maak? We staan er niet bij stil wanneer we in het huwelijksbootje stappen, maar de antwoorden op deze vragen hebben grote gevolgen voor ons vermogen en dat van onze huwelijkspartner.

Naar Belgisch recht valt iedereen onder ‘een’ huwelijksvermogensstelsel. Een huwelijksvermogensstelsel is als het ware een cluster regels die de samenstelling van de vermogens tijdens een huwelijk en hun behandeling wanneer dat huwelijk beëindigd wordt, bepalen. Koppels die geen huwelijkscontract hebben gesloten vallen onder het wettelijk gemeenschapsstelsel. Ze behouden daarbij elk hun eigen vermogen, maar genieten ook van een ‘gemeenschap’ waar bv. hun inkomsten onder vallen. Sommige koppels willen dan weer alles afgescheiden houden en kiezen via een huwelijkscontract voor een stelsel van scheiding van goederen. Elk stelsel kan je via een huwelijkscontract nog wat verfijnen. Voor welk huwelijksstelsel je kiest hangt volledig af van je wensen en je toekomstplannen. Daarbij hou je best in het achterhoofd dat de regels waarvoor je kiest van toepassing zijn gedurende je huwelijk, maar vooral voelbaar zijn wanneer er sprake is van een echtscheiding of een overlijden.

Twee gehuwde Belgen in het buitenland
Het stilstaan bij deze regels is niet enkel belangrijk voor Belgische koppels die in België wonen, maar ook voor de Belgische koppels die in het buitenland vertoeven. Je zou kunnen denken dat je als Belgisch koppel onder de Belgische huwelijksregels valt, maar dat is niet zomaar waar. Evenmin speelt de vraag of het huwelijk in België zelf is voltrokken. Wat is dan wel van belang voor koppels die gehuwd zijn vanaf 29 januari 2019? De eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten, kort na het sluiten van het huwelijk.

Keuze mogelijk
In sommige gevallen komt het land waar het koppel na het huwelijk verblijft dus niet overeen met het land van de nationaliteit van de huwelijkspartners. In zo’n gevallen doen de kersverse tortelduifjes er goed aan om na te denken over wat ze precies willen regelen rond hun vermogen en hun erfrechten ten opzichte van elkaar. Koppels die toch hun ‘eigen’ recht willen behouden kunnen hun toepasselijk recht kiezen. Twee opties zijn hierbij mogelijk: ofwel het recht van het land waarvan één van de echtgenoten (of beide) de nationaliteit heeft, ofwel het recht van het land waar één van de (of beide) echtgenoten de gewone verblijfplaats heeft op het moment van de keuze. Een koppel dat dus zelf wil kiezen welk recht op hun huwelijksvermogen speelt zal dus een huwelijkscontract moeten opstellen waarin zij een rechtskeuze formuleren. Binnen dit gekozen recht kunnen de echtgenoten dan hun huwelijksvermogensstelsel organiseren.

Thomas en Sara, beide van Belgische nationaliteit, zijn een tweetal jaar geleden naar Londen verhuisd. Thomas is aangeworven door een groot advocatenkantoor naast Londen en Sara heeft ondertussen ook haar plaats gevonden bij een Londens marketingbedrijf. Engeland is hun nieuwe thuis en ze zijn van plan om hier hun leven uit te bouwen.

Binnen een zestal maanden plant het koppel een trip terug naar België. Ze zijn immers van plan om te trouwen, en dat doen ze het liefst met hun familie in België. Welke regels zullen dan gelden op het huwelijksvermogen van Thomas en Sara? Antwoord: het Engels recht, want na hun huwelijk zal het koppel verder in Londen blijven wonen. Daarom gaat het koppel tijdens hun trip naar België naar de notaris. Ze willen de Belgische regels van toepassing laten op hun huwelijksvermogen. Ze willen hun inkomsten delen met elkaar en werken met een gemeenschappelijk vermogen, naast hun eigen vermogen. Ze weten echter dat het Engels huwelijksvermogensrecht niet voorziet in een ‘gemeenschap’ voor echtgenoten. Door het allemaal vast te leggen bij de notaris krijgen Thomas en Sara de nodige gemoedsrust. Ze weten dat het Belgisch recht van toepassing zal indien ze ooit zouden scheiden of indien één van hen zou overlijden.

Het Belgisch huwelijksvermogensrecht is niet altijd van toepassing op Belgische koppels die in het buitenland wonen of zullen wonen. In principe zal het land waar het koppel na hun huwelijk verblijft, de regels bepalen. Deze buitenlandse regels kunnen in sommige gevallen tegen de wensen van de partners ingaan. Gelukkig kunnen koppels kiezen om ‘hun’ recht toe te passen, maar hiervoor moeten ze wel een bezoekje brengen bij de notaris om een rechtskeuze te formuleren.

Wist je trouwens dat ‘internationale’ koppels dezelfde denkoefening kunnen maken voor hun erfrecht? Meer informatie hierover vind je hier

Bron: Fednot

 

Charlotte DUTRE
Master in het notariaat

charlotte.dutre(plaats the 'at' sign hier)notaris-verlinden.be
Tel. 03 760 40 12

Afwezig op woensdag namiddag

Mathieu VALCKE
Master in het notariaat
Master in de rechten

Mathieu.valcke(plaats the 'at' sign hier)notaris-verlinden.be
Tel. 03 760 40 17

Jessica MERCKX
Notarieel medewerkster

jessica.merckx(plaats the 'at' sign hier)notaris-verlinden.be
Tel. 03 760 40 19

Afwezig op woensdag

Kristine BOON
Notarieel medewerkster

Kristine.boon(plaats the 'at' sign hier)notaris-verlinden.be
Tel. 03 760 40 10

Afwezig op woensdag en donderdag

Sylvie VANDEN EYNDE
Notarieel medewerkster

Sylvie.vandeneynde(plaats the 'at' sign hier)notaris-verlinden.be
Tel. 03 760 40 14

Afwezig op woensdag

Johan DE LEENHEER
Notarieel medewerker

johan.deleenheer(plaats the 'at' sign hier)notaris-verlinden.be
Tel. 03 760 40 13

Boekhouding

 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 195.000

Appartement
Heidebloemstraat 79
9100 Sint-Niklaas

Online verkoop € 180.000

Huis
Dennenstraat 12
9472 Iddergem

Uit de hand verkoop € 300.000

Huis
Brugse Heirweg 1
9190 Stekene

Online verkoop € 10.000

Garage
Eegene 54-56
9200 Oudegem

Online verkoop € 110.000

Appartement
Eegene 54-56
9200 Oudegem

Online verkoop € 135.000

Appartement
Eegene 54-56
9200 Oudegem

Uit de hand verkoop € 550.000

Huis
Hertjen 156
9100 Sint-Niklaas

Online verkoop € 95.000

Huis
Schoolstraat 73
9100 Sint-Niklaas

Uit de hand verkoop € 320.000

Handelspand
Stationsstraat 25
9100 Sint-Niklaas

Uit de hand verkoop € 279.000

Huis
Guido Gezellelaan 47
9100 Sint-Niklaas

Uit de hand verkoop € 147.000

Huis
Antwerpse Steenweg 132
9100 Sint-Niklaas

Uit de hand verkoop € 189.000

Huis
Koningin Elisabethlaan 119
9100 Sint-Niklaas

 
 
 

Notaris Philippe VERLINDEN

Casinostraat 10
9100 Sint-Niklaas
Tel. (03) 776.08.64
Fax. (03) 765.94.90

BVBA
BTW BE 0832399065
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:00   14:00 > 17:30  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 17:30  
W 09:00 >  12:00   gesloten  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 17:30  
V 09:00 >  12:00   14:00 > 17:30  
Z gesloten  

Verlofperiodes
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

Paasmaandag
22 april 2019

Dag van de Arbeid
1 mei 2019

O.H. Hemelvaart
30 mei 2019

Historiek Parking

Parking

Parking van het kantoor is voorzien in de Boordstraat 9-11

Historiek

Opvolger van:
Meester Octaaf Verlinden (1965-1993)
Meester Emile Verlinden (1933-1965)
Meester Octaaf De Schepper (1923-1933)

 

Verlofperiodes

2019

Paasmaandag
22 april 2019

Dag van de Arbeid
1 mei 2019

O.H. Hemelvaart
30 mei 2019

Pinkstermaandag
10 juni 2019

Nationale feestdag
21 juli 2019

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2019

Allerheiligen
1 november 2019

Wapenstilstand
11 november 2019

Kerstmis
25 december 2019

2020

Nieuwjaarsdag
1 januari 2020